HR-Industries arbejder med Thomas International DISC analyser, og udarbejder både
Stillings Profil Analyser (SPA) og Personlige Profil Analyser (PPA).

For at sikre en succesfuld rekruttering er det bl.a. vigtigt, at foretage et grundigt forarbejde. Man skal definere ansvar, arbejdsopgaver, forventninger til den nye medarbejder, ønsket ledelsesstil, hvis dette indebæres i jobbet, samt hvilken rolle den nye medarbejder skal indtage i afdelingen, osv.

Ved en Stillings Profil Analyse kan det give jer et præcist billede af hvilken type medarbejder det pågældende job kræver. Denne udarbejdes i samarbejde med de medarbejdere hos jer, der har bedst kendskab til jobbets krav m.m. Dette Skema sikrer således, at egenskaber vurderes og vægtes, og den efterfølgende analyse resulterer i en rapport, der indeholder en komplet beskrivelse af de adfærdsmæssige krav til stillingen. Dette kan f. eks. anvendes som forarbejde til opslag, fastlæggelse af fremtidige jobkrav m.m.

Denne rapport kan senere hen blive holdt op imod en kandidats Personlig Profil Analyse (PPA), hvorved man efterfølgende kan sammenligne person og job, så man til sidst træffer det rette valg ved ansættelse af ny medarbejder.  

Hos HR-Industries kan SPA indgå i vores rekrutteringsproces, hvis dette ønskes, men vi hjælper også meget gerne virksomheder i opstartsfasen med at udarbejde et stillingsopslag, hvor bl.a. adfærd og forventninger til den nye medarbejder defineres.  
 
Få et uforpligtende møde med HR-Konsulent Henrik Friis-Andersen eller Lars Hedelund, som er certificeret bruger af Thomas International system.