Har I som virksomhed brug for at tilpasse arbejdsstyrken i forhold til det aktuelle behov, vil bemanding på lejebasis være en optimal løsning for Jer.
HR-Industries har en god stab af kvalificerede vikarer og medarbejdere til faste stillinger, som er omstillingsparate til nye udfordringer.

Med vikarassistance kan man på lejebasis bemande mindre eller større projekter, der fx har en tidsmæssig begrænsning; - eller klare en midlertidig syge eller barselsorlov; - eller leje vikar personale til løsning af opgaver, der kræver kompetencer, virksomheden ikke lige råder over. Vi kan klare de fleste personaleopgaver fra dag til dag, én mand eller en hel gruppe på fx 30 vikarer. Vi er fleksible. Og vi kender og følger reglerne, og har i øvrigt et godt samarbejde med faglige organisationer. Og hvis du får brug for et mere varigt ansættelsesforhold, har du mulighed for at “overtage” den medarbejder, hvis kompetencer du fra lejeforholdet 100 % kender!

Flere af vores kunder, benytter bl.a. bemanding med vikar på lejebasis i følgende situationer:
• Til løsning af mindre eller større projekter
• Til løsning af opgaver der kræver særlige kompetencer
• Til aflastning af det faste personale

Såfremt det er muligt, vil en konsulent fra HR-Industries møde op den første dag, sammen med den lejede vikar medarbejder, så vedkommende bliver sat ordentligt i gang.

Kontakt en konsulent fra HR-Industries, hvis du ønsker at høre mere om bemanding på lejebasis.
>> Kontakt en konsulent

Læs udtalelsen fra Hounö, som bl.a. har benyttet sig af bemanding af vikarer på lejebasis gennem HR-Industries.
>> Læs om bemanding på lejebasis hos Hounö