Husk: Er du i tvivl om noget, eller opstår der spørgsmål, som du ikke umiddelbart kan finde svar på, så kontakt os endelig.

Sygdom og fravær

Hvis du bliver syg, skal du altid ringe til HR-Industries på tlf. 86 42 35 40.
Sygemeldinger skal meldes pr. telefon – aldrig på SMS eller via mail. Husk at ringe hver dag.

Læg en besked på telefonsvareren, hvis telefonen ikke er bemandet. Sygdom skal desuden hurtigst muligt meddeles til virksomheden, du arbejder i, senest ved arbejdstidens begyndelse. Overholdelse af ovenstående regler er en betingelse for at få udbetalt sygedagpenge, hvis du er berettiget til disse.

Læge og tandlæge
Vi henstiller til, at du så vidt muligt booker læge- og tandlægebesøg uden for arbejdstiden. Du har dog frihed til besøg hos tandlæge, læge samt speciallæge og lignende uden løn efter nærmere aftale med virksomheden. 


Tal med en af vores konsulenter

Se alle vores ledige stillinger