Vi er ved at overgå til et nyt online system, men der kan naturligvis også komme spørgsmål her. husk: Er du i tvivl om noget, eller opstår der spørgsmål, som du ikke umiddelbart kan finde svar på eller få til at fungere, så kontakt os endelig. Dette kan gøres på vores hovedtelefonnummer 86423540 alle hverdage imellem 08.00 til 16.00 eller smid os en mail på info@slet-dette.hr-industries.dk så kontakter vi dig så snart vi ser denne mail. 

For at det skal være nemmere at sætte sig ind i, arbejder vi på at lave en video der skal guide dig igennem vores timesedler.

Timesedlen er grundlag for al lønudbetaling. For at få udbetalt din løn skal du udfylde en timeseddel. Enkelte steder, bruger du virksomhedens stempel ind og ud system, men hovedparten af projekterne, skal du bruge HR-Industries webportal med online timesedler. Du har ved oprettelse hos HR-Industries modtaget login informationer. Har du ikke eller har glemt brugernavn og password, kan du kontakte os for at få tilsendt et ny. 

Timeseddel/godkendelse via din mobil telefon – men hvad gør man så!

Du vil få et link fra din kollega Lone der står for lønnen hos HR-Industries.

Desktop/PC-udgave:          Via mobiltelefon:  

Her skal du logge ind med dit brugernavn, samt password.

Her registrerer du dine timer, når du har været på arbejde ude hos en virksomhed. Du skal taste mødetid/sluttid og pauserne, som du selv betaler. Vi får senere godkendt de indberettede timer ved virksomheden.

Sygdom: Hvis du skulle blive så uheldig at blive syg, skal du kontakte HR-Industries og vi vil registrere dette for dig. Husk, HR-Industries skal have besked hver dag ved sygdom. Ring også til virksomheden som du er ude og arbejde i. Læs mere om vores retningslinjer for sygdom på vores hjemmeside under sygdom og fravær.

Fridag/helligdag: Hvis du under din periode, holder en fridag, eller der skulle komme en helligdag, bruger du funktionen Fri/SH som nulstiller dagen. Du kan under bemærkning, skrive hvis det er en feriedag, flextimer eller andet. Læs mere om feriepenge m.m. under afsnittet løn & feriepenge m.m. 

Registrering af timer:  Dine timer registreres for hver enkelt dag. Her kan du trykke på Gem - så gemmer den dagen, men den bliver ikke sendt afsted til godkendelse. Ugen skal dog først endelig godkendes samlet når du har haft din sidste arbejdsdag, hvorefter du så trykker Gem og godkend. Trykker du Gem og godkend vil timesedlen blive sendt til godkendelse og du har ikke længere mulighed for at rette/ændre i ugen.

Hvis du er ude i vikariat/projekter flere steder for HR-Industries i samme uge, skal du udfylde timeseddel fra hvert arbejdssted/virksomhed. 

Bemærkning: Har du en kommentar eller andet til din periode, kan du under bemærkning skrive denne. Hvis det er nemmere, er du også meget velkommen til at ringe ind med denne kommentar til din lønperiode på vores telefon 86423540 

Deadline for timeregistreringerne er mandage i lige uger kl. 12:00 for arbejde udført for vores 14 dages periode.

Det er samme fremgangsmåde, hvis du laver timeregistreringerne via vores PC-udgave.  


Tal med en af vores konsulenter

Se alle vores ledige stillinger