Vi varetager bl.a. rekrutteringsopgaver samt udfører opgaver indenfor systematisk vedligeholdelse, maskinflytning og opsætning m.m.

Vi rekrutterer medarbejdere indenfor bl.a. certifikatsvejsning, alm. smedearbejde, CNC-bearbejdning, elektriske anlæg, tavleopbygning m.m.

Vi kan tilbyde fleksible medarbejdere til fastansættelse eller til projektansættelse indenfor truckkørsel, maskinpasning, forefaldende lagerarbejde m.m.

Vi udfører rekruttering af kompetente ledere på flere niveauer samt udfører HR-aktiviteter efter behov.

Vi rekrutterer og har en fast stab af teknikere og ingeniører indenfor bl.a. konstruktion i 2D og 3D, teknisk dokumentation m.m.

Vi kan tilbyde medarbejdere til opgaver indenfor kontor og administration, på lejebasis eller til fastansættelse.