Hos HR-Industries er vi specialister i rekruttering til industrien. Derfor er det også helt specifikke fagområder, som vi har fokus på. Det er fagområder, som vi har dybt kendskab til, og hvor vi ved, præcis hvilke kompetencer der kræves. Hvad enten din virksomhed søger medarbejdere, eller du er jobsøgende inden for disse områder, så kommer vores faglige ekspertise dig til gode.

HR-Industries’ specialer – læs mere her: 


  • SERVICE OG VEDLIGEHOLD: Systematisk vedligehold, flytning og opsætning af maskiner læs mere

  • METAL OG EL: certifikatsvejsning, smedearbejde, CNC-arbejde, montage og eltekniske opgaver læs mere

  • PRODUKTION OG LAGER: truckkørsel, maskinpasning, let montage og forefaldende lagerarbejde læs mere

  • LEDELSE OG HR: rekruttering af ledere til industrien, HR-assistance efter behov læs mere 

  • TEKNIK OG INGENIØRARBEJDE: konstruktion i 2-d og 3-d, teknisk dokumentation, teknikere, maskinmestre og ingeniører læs mere

  • ADMINISTRATION: kontoropgaver, administrative opgaver, indkøb, salg, support og koordinering læs mere

Vi arbejder med effektiv rekruttering af både faste medarbejdere og vikarer inden for disse områder. Det gør vi gennem et tæt samarbejde med en bred vifte af industri- og produktionsvirksomheder inden for en række forskellige brancher. Bl.a. rekrutterer vi til fødevareindustrien, vindmølleindustrien, togindustrien, emballageindustrien samt forskellige produktionsvirksomheder som smede- og bearbejdningsvirksomheder og virksomheder, der opbygger komplekse maskiner til industrien. 

Kontakt os, hvis du er jobsøgende eller søger medarbejdere.