HR-Industries rekrutterer Tekniske designere/assistenter, som bl.a. har følgende tekniske kompetencer:

• Kvalitetsstyring
• Produktionsplanlægning
• Indtastning af data
• Lagerstyring
• Arbejdstegninger
• Teknisk dokumentation
• Rutineberegninger
• Ren tegning
• Konstruktion i 2D og 3D
• m.m.

HR-Industries har desuden tilknyttet tekniske studerende, der efter aftale kan løse mindre eller større projekter. Helt ned til få timer om ugen, afhængig af behov. Ved at bruge de tekniske studerende, får man også chance for at skabe en god kontakt til de studerende inden de kommer ud på arbejdsmarkedet som tekniske designere/tekniske assistenter.

>> Ingeniører og maskinmestre
>> Produktionsteknologer/maskinteknikere 

 

Kontakt en konsulent

Se dine muligheder som virksomhed her.

Se dine muligheder som jobsøger her.