HR-Industries beskæftiger sig med rekruttering indenfor service- og vedligeholdelse bl.a. til følgende opgaver:

• Fejlfinding på elektroniske kredsløb, apparater og maskiner m.m.

• Installere, reparere og vedligeholde elektriske anlæg

• Systematisk vedligeholdelse på den mekaniske side

• Maskinflytning/maskinopsætning mm.

• Optimere og udvikle vores kunders maskinpark

• Smedeopgaver

• Planlagt vedligeholdsstop under ferie

• Ventilation mm.

Det er typisk elektrikere, smede, automatikfagteknikere eller maskinmestre, som løser disse opgaver.

 

Kontakt en konsulent

Se dine muligheder som virksomhed her.

Se dine muligheder som jobsøger her.