HR-Industries formidler bemandingsløsninger til industrivirksomheder i Danmark, primært Nord- og Midtjylland. Virksomheden er bindeled mellem jobsøgere og virksomheder, og råder over egen jobbank, med et varieret udbud af job i spændende virksomheder, samt emnebank med kompetente medarbejdere. Vi kan derfor på professionel vis, med kort varsel, stille med den rigtige bemanding.

HR-Industries blev grundlagt af Ejer Henrik Friis-Andersen. En baggrund som udlært smed, maskintekniker, samt en diplomuddannelse i ledelse, udgjorde et solidt fundament. Og efter, i en årrække, at have arbejdet med bemandingsløsninger til industrien på forskellige niveauer, blev grundlæggelsen af HR-Industries en realitet.

Virksomheden beskæftigede sig i starten hovedsageligt med bemanding til jern- og metalindustrien, men har gennem årene udviklet sig til, ligeledes at kunne tilbyde bemanding til industrien, både på administration, ingeniør samt håndværkersiden.

Hos HR-Industries arbejder vi ud fra devisen om gensidig respekt, tillid og loyalitet. Vi opretholder en tæt dialog med virksomhederne, såvel som de ansatte, for at tilgodese alles behov.

Fra venstre, Lars, Dina, Henrik, Lone samt Jørgen