HR-Industries er flytter ind i nye lokaler på Bøsbrovej i Vorup, i bygningen der tidligere husede Danske Bank.

HR-Industries formidler bemandingsløsninger til industrivirksomheder i primært i Nord- og Midtjylland.


Ejer Henrik Andersen forklarer om baggrunden for valget af de nye lokaler. ”Som bindeled mellem jobsøgere og virksomheder, står vi på to ben. Dels skal vi tilbyde et varieret udbud af job i spændende virksomheder, og dels skal vi råde over en emnebank med kompetente medarbejdere. Således kan vi på professionel vis matche den rigtige bemanding til den givne opgave, til begge parters tilfredshed.”


”Vi råder både over et flot udbud af interessante job, og en bred emnebank med medarbejdere. Vi ønsker dog i højere grad at signalere tilgængelighed, og øget synlighed specielt overfor potentielle medarbejdere.”


”Da muligheden for at overtage lokalerne på Bøsbrovej, opstod slog vi til. ” beliggenheden i et område med specialbutikker, to dagligvarebutikker på den anden side af vejen, stor trafik på vejen lige udenfor, samt hæveautomaten fra Danske Bank, der stadig hænger lige ved siden af vores indgang, er synligheden mangeartet. Lige det vi ledte efter.”


HR-Industries blev grundlagt af Ejer Henrik Friis-Andersen. En baggrund som udlært smed, maskintekniker, samt en diplomuddannelse i ledelse, udgjorde et solidt fundament. Efter i en årrække, at have arbejdet med bemandingsløsninger til industrien på forskellige niveauer, blev grundlæggelsen af HR-Industries en realitet.


Virksomheden beskæftigede sig i starten hovedsageligt med bemanding til jern- og metalindustrien, men har gennem årene udviklet sig til, ligeledes at kunne tilbyde bemanding til industrien, både på administration, ingeniør samt håndværkersiden.


Hos HR-Industries arbejder vi ud fra devisen om gensidig respekt, tillid og loyalitet. Vi opretholder en tæt dialog med virksomhederne, såvel som de ansatte, for at tilgodese alles behov.


”Vi glæder os til at byde medarbejdere og samarbejdspartnere, nye såvel som gamle, velkommen i de nye lokaler, der officielt åbner 1. september, slutter Henrik Friis-Andersen