Under etableringen af HR-Industries blev der fra starten indgået en tiltrædelsesaftale med Dansk Metal samt Dansk El Forbund. HR-Industries har fra starten ønsket at følge industriens overenskomst 100 %, og benytter jævnligt Dansk Metal samt andre faglige organisationer, for at sikre at alle regler bliver overholdt.

Kontakt en konsulent fra HR-Industries, hvis du ønsker at høre mere om vores retningslinjer.
>> Kontakt en konsulent

Læs en udtalelse om vores samarbejde, med Dansk Metal i Randers.
>> Udtalelse fra Dansk Metal i Randers