Thomas International
HR-Industries bruger DISC Personprofilanalyse fra Thomas international som er et let anvendeligt værktøj til forståelse af egen og andres adfærd. Profilanalysen beskriver personens grundlæggende adfærd, handlemønstre, selvbillede, stærke sider og mulige begrænsninger.
www.thomasinternational.net

Faglige organisationer
HR-Industries arbejder tæt med de faglige organisationer for at sikre at alle regler bliver overholdt.

Dansk Metal
www.metal-østjylland.dk
>> Se udtalelse fra Dansk Metal i Randers
>> Se virksomhedsprofil om HR-Industries fra Dansk Metal

3F
Dansk EL-Forbund

>> Se udtalelse fra Dansk El-forbund i Randers

Tekniske skoler
Ved HR-Industries arbejder vi hele tiden på at efteruddanne vores ansatte, så de bedst muligt kan løse de mange krævende opgaver vi bliver stillet overfor. Efteruddannelse sker bl.a. via de tekniske skoler.
>> Læs om efteruddannelse via de tekniske skoler

Arbejdsmiljø og sikkerhed 
HR-Industries arbejder meget målrettet med at sikre godt arbejdsmiljø og sikkerhed blandt vore medarbejdere. Vi har derfor også modtaget den Grønne Smiley fra arbejdstilsynet, som beretter at HR-Industries ikke har noget mellemværende med arbejdstilsynet, og vi kan derfor stolt signalere overfor både kunder og vikarer, at vi har et godt arbejdsmiljø. 
>> Læs mere på www.at.dk