HR-Industries anvender en gennemarbejdet og professionel rekrutteringsproces for at sikre kvaliteten i vores arbejde og for at sikre succes for både virksomheden og kandidaterne. Gennem vores mange års erfaring indenfor rekruttering, har vi udviklet en målrettet rekrutteringsmodel, som har til formål, at effektivere rekrutteringsprocessen, så vi hurtigt kan finde frem til de bedst egnede kandidater på markedet.

HR+ Rekruttering 10 punkts plan

1) Afklaringsmøde om opgaven
For alle rekrutteringsformer vil en konsulent fra HR-Industries inden start komme forbi Jeres virksomhed, og vil i samarbejde med Jer finde den bedst egnede rekrutteringsform ud fra Jeres behov.

2) Analyse af jobbet samt virksomheden
Vi taler om jeres virksomhed, behov og forventninger, og hvad den nye medarbejder kan forvente i form af ansvarsområder, arbejdsopgaver, kompetencer, udviklingsmuligheder og ansættelsesvilkår. Vi kommer ligeledes omkring, hvilken personlighed I mener, vil matche jobbet og virksomheden.

3) Jobbeskrivelse
Efter et grundigt forarbejde, kan vi definere titel, ansvar, arbejdsopgaver, forventninger til den nye medarbejder, ønsket ledelsesstil, hvis dette indebæres i jobbet, samt hvilken rolle den nye medarbejder skal indtage i afdelingen, osv. Ud fra dette, laver vi et stillingsopslag, der bliver godkendt af kunden.
Hos HR-Industries er vi certificeret til Thomas DISC stillingsprofilanalyse, der afdækker hvilke personlige egenskaber den ideelle kandidat skal have. Thomas systemet giver mulighed for, hurtigt og effektivt, at opstille kompetenceprofiler for organisationens forskellige jobfunktioner. Efter aftale kan dette anvendes i jobbeskrivelsen.

4) Annoncering – søgning
Processen begynder ved søgning i vores emnebank samt gennem annoncering i HR-Industries’ navn. HR-Industries beslutter i samarbejde med kunden, hvilken internetportal der skal indrykkes på. Som udgangspunkt bruger HR-Industries jobnet, jobindex, metal supply samt vores egen hjemmeside, som er godt besøgt. Ønskes der særskilt annoncering, vil HR-Industries debitere Dem for annoncens pris. 

5) Interview
Vi screener kandidaterne, interviewer de bedst egnede og giver afslag til de ikke-egnede. Under interviewet klarlægger vi kandidatens faglige kompetencer samt menneskelige egenskaber. Derefter bliver der foretaget referencer på de egnede kandidater.

6) Præsentation af kandidater
HR-Industries præsenterer så vidt muligt de 2 - 4 bedst egnede kandidater til stillingen. Udvælgelsen sker på basis af vores grundige interview, referencekontrol, samt vores personlige vurdering.

7) Evt. Personlighedstests af kandidaten og 2 interview

Såfremt kunden ønsker det, personlighedstester vi kandidaterne med testen fra Thomas International. Læs mere om testen her. Profilanalysen udføres mod et aftalt honorar.

8) Indkaldelse til samtale ved kunden

Ud fra vores præsentation af kandidaterne, aftaler vi i samråd med kunden, hvilke kandidater der skal indkaldes til samtale ved kunden. HR-Industries står for indkaldelsen, og kan være med under denne samtale, hvis det ønskes.

9) Hjælp med lønniveau m.m.

Såfremt der ønskes hjælp med lønniveau mm. kan HR-Industries bruges som sparringspartner.

10) Opfølgning på kandidat

Efter endt rekruttering og ansættelse af kandidaten følger vi op to gange de kommende tre måneder dels hos kandidaten, dels hos kunden for at sikre, at både kandidat og kunde er tilfredse med den nye ansættelse.
 


Kundetryghed hos HR-Industries

HR-Industries kontakter ikke kandidater, som igennem os har fået ansættelse hos vores kunde. Vi kan ikke afholde kandidater fra, på eget initiativ, at søge stillinger gennem HR-Industries. I givet fald, vil vi ikke behandle kandidaten i en periode på 24 måneder fra den dato, kandidaten påbegyndte ansættelsen hos kunden.

”No Cure, No Pay”
Ved en HR+ Rekruttering er konceptet ingen ansættelse ingen betaling – det vil sige, vælger I ikke at ansætte én af de udvalgte kandidater fra HR-Industries, vil ovenstående søgeproces være omkostningsfrit. Ved at benytte HR+ Rekruttering vil I som virksomhed også spare meget tid samt mange ressourcer i en rekrutteringsproces.