Har I brug for at tilpasse arbejdsstyrken til aktuelle behov, kan bemanding på lejebasis være en interessant løsning for Jer.

HR-Industries har en god stab af kvalificerede vikarer og medarbejdere, som er omstillingsparate og klar til nye udfordringer.

Med vikarassistance kan I fx :

  • Bemande større eller mindre tidmæssigt begrænsede projekter.
  • Klare en midlertidig syge- eller barselsorlov eller aflaste fast personale
  • Få løst opgaver, der kræver særlige kompetencer

Vi kan klare de fleste personaleopgaver fra dag til dag, én mand eller en hel gruppe på fx 30 vikarer efter aftale.

Vi er fleksible. Vi kender og følger reglerne, og har i øvrigt et godt samarbejde med faglige organisationer m.m.

Hvis I får brug for et mere varigt ansættelsesforhold, har I mulighed for at videreføre samarbejdet med den medarbejder, hvis kompetencer I kender 100% fra lejeforholdet.

 

 


Tal med en af vores konsulenter

Se de forskellige fagområder vi er specialiseret i

Læs vores værdier her